สมฤทัย บุญคำมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองอ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์ และพระมหาอนุชา กาญฺจโน รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองอาคารฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.สมศ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไทรชมพู่ออสเตรเลีย จำนวน ๑๐๐ ต้น”

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐...