ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (covid 19) : มจร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมประเมินการปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๒๕๖๓

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานส่งเสริมฯ มจร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ร่วมกับ มจร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รณรงค์ประหยัดพลังงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มจร (ส่วนกลาง)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บำรุงรักษาระบบสถานีไฟฟ้าย่อย มจร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำเดือน เมษายน 2563

14 กรกฎาคม 2020

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา […]
14 กรกฎาคม 2020

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (covid 19) : มจร

วันนี้14 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั […]
6 มิถุนายน 2020

ประชุมเตรียมประเมินการปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๒๕๖๓

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชุมคณะทำงานการประเมินการป […]
28 พฤษภาคม 2020

ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานส่งเสริมฯ มจร

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยกลุ่มงานอาคาร ดูแลงานไฟฟ้ […]
อาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย